Vi erbjuder våra tjänster

Vi erbjuder våra tjänster

Åkerbo Häradsallmänning har nu utökat sin personalstyrka med ytterligare två personer och är således fyra skogsvårdsarbetare och en skogvaktare. Vår ambition är att öka entreprenadverksamheten och söker därför nu efter mer uppdrag i vårt verksamhetsområde Kungsör, Köping och Arboga med omnejd.

Personerna bor lokalt och har utbildningar samt erfarenheten som krävs för att utföra uppdragen helt efter era önskemål.

Skogsdata kring trädslag, stamantal, höjd, viltskador och förslag på framtida åtgärder fås som en rapport i samband med uppföljningen efter utfört arbete.

Innehar PEFC entreprenadcertifikat för hållbart skogsbruk.

Tjänster vi erbjuder:

  • Ungskogsröjning.
  • Förröjning innan gallring.
  • Motorsågsarbeten, även vindfällen och avancerad fällning.
  • Röjningsplanering med förslag på åtgärder för att möta era mål med skogsinnehavet.

Kontakt

Är ni intresserade av våra tjänster eller vill ha hjälp att bedöma röjningsbehov är ni välkomna att kontakta skogvaktare Jonas Andersson per mejl eller telefon för en diskussion och träff i skogen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Gå gärna in på www.akerboharadsallmanning.se för mer info om hur vi arbetar och se länkar till våra sociala medier

2020-06-11 09:19