Distriktsombud


Arboga
Tomas Bolander (2020-2023)
Björskog Ulf Jakobsson (2020-2023)
Bro Göran Arvidsson (2020-2023)
Himmeta Tomas Nestor (2020-2023)
Kungs-Barkarö Olof Sköld (2020-2023)
Kung Karl Per-Eric Eriksson (2020-2023)
Malma Lars Johansson (2022-2025)
Medåker Anders Öhrn (2022-2025)
Odensvi Lars Pettersson (2022-2025)
Säterbo Peter Johansson (2022-2025)
V:a Skedvi Fredrik Andersson (2022-2025)
Köping Thomas Gustafsson (2022-2025)