Åkerbo Häradsallmänning

 

Ordförande:
Hans Andersson, Björskog 


Vice ordförande:
Fredrik Andersson, Arboga  

Styrelseledamot, Kassaförvaltare:
Anna Petersson, Bro-Malma 


Styrelseledamot, Sekreterare:
Stefan Andersson, Granhammar 


Styrelseledamot:   
Robert Pettersson, Odensvi

                                      


Skogvaktare:

Jonas Andersson 
Jan Torwang - senior advisor