Skogen

Åkerbo Häradsallmänning omfattar 5509ha, därav 5046ha produktiv skogsmark.  
Skogens skötseln är FSC® och PEFC™ certifierad.
Allmänningsstyrelsen består av fem ledamöter som vårdar och förvaltar allmänningen
under ledning av skogsförvaltare.  
För skogsvård och avverkning i egen regi har vi anställd personal eller anlitar lokala entreprenörer.
På Åkerbo finns jakt- och fiskerättsupplåtelser till olika jaktlag med lokal anknytning,
samt även nyttjanderättsavtal för bergtäkt.