ÅRSSTÄMMAN 21 MARS 2020 INSTÄLLD!

Åkerbo Häradsallmännings Årsstämma lördagen den 21 mars
ställs in med anledning av Coronaviruset och den rådande situationen.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ställs in och skjuts upp till obestämt datum med anledning av Coronaviruset och den rådande situationen.

Vi ber att få återkomma med mer information för tid, datum och plats för när årsstämman kommer att äga rum. 

För senaste information om Coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten

Med omtanke
//Allmänningsstyrelsen