Vi ska inte tappa tron på framtiden

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 

Till delägare i Åkerbo Häradsallmänning

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi beslutat
att inbjuda och kalla till en digital årsstämma enligt reglemente §60.

Onsdagen den 24 mars 2021 Kl. 10.00

Sedvanliga stämmoförhandlingar och summering av 2020.
Instruktioner hur den digitala stämman fungerar och hur ni kan
få hjälp med det tekniska fås via mejl efter anmälan!
Årsredovisningen kan för delägare erhållas via mejl

Anmälan senast den 22 mars.

Formuläret nedan
E-post: kassaforvaltare@akerboharadsallmanning.se
Sms: 070-641 21 32

Välkomna!
//Allmänningsstyrelsen  

 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.