Åkerbo Häradsallmänning har i huvudsak skog på sitt markinnehav, men de åkrar och beten som finns brukas aktivt av olika arrendatorer.

Nytt för senaste åren är att även äldre beten börjar hävdas igen med hjälp av hagmarksarrenden istället för att planteras igen med skog.

Det finns flera olika användningsområden för marker och Åkerbo är alltid nyfikna på att diskutera olika alternativ till det traditionella brukandet. Det kan vara naturturism, kollagring, täktverksamhet, vind och solkraft mm

Har ni förslag eller önskemål är ni välkomna att kontakta oss.