FSC® och PEFC™ Certifiering

Skogsbruket på Åkerbo Häradsallmänning är miljömärkt

Åkerbo Häradsallmänning har miljöcertifierat skogsbruket
enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219.

Samt i enlighet med standardkraven i Svensk PEFC™ skogsstandard (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som ingår i Skogsägarna Mellanskog ek för grupp för PEFC™-certifierade skogsägare som har certifierats av Intertek certifikatnr 1700001.