Nu börjar vi gallra igen, stort behov och bättre priser.

 • Utdelning den 30 november

  Du har idag fått din utdelning insatt på konto eller kontantavi.
  Konto för framtida utbetalningar från oss anmäler du här

  http://www.swedbank.se/kontoregister

  2022-11-30 09:12
 • Årsstämma 2022-04-02

  Delägare i Åkerbo Häradsallmänning
  inbjudes och kallas till ordinarie Årsstämma
  enligt reglement §60
  Sedvanliga stämmoförhandlingar och modernisering av reglemente
  samt summering av 2021

  Lördagen den 2 april 2022 kl.10.00

  Stenkällarn - Kungsudden, Kungsör

  Anmälan nedan senast 28 mars

  OBS! Reglemente/Årsredovisning skickas till er e-postadress vid anmälan !!!

  2022-03-18 11:26
 • DELÄGARSTÄMMA

  Delägarstämma
  för val av distriktsordförande och distriktsombud
  under perioden 1/1-2022-31/12-2025

  Läs mer…
  2021-12-06 15:56
 • Utdelning den 1 december

  Du har idag fått din utdelning insatt på konto eller kontantavi.
  Konto för framtida utbetalningar från oss anmäler du här

  http://www.swedbank.se/kontoregister

  2021-11-29 15:37
 • Utdelning den 25 november

  Du har idag fått din utdelning insatt på konto eller kontantavi.
  Konto för framtida utbetalningar från oss anmäler du här

  http://www.swedbank.se/kontoregister

  2020-11-25 11:53
 • Vi erbjuder våra tjänster

  Vi erbjuder våra tjänster

  Åkerbo Häradsallmänning har nu utökat sin personalstyrka med ytterligare två personer och är således fyra skogsvårdsarbetare och en skogvaktare. Vår ambition är att öka entreprenadverksamheten och söker därför nu efter mer uppdrag i vårt verksamhetsområde Kungsör, Köping och Arboga med omnejd.

  Personerna bor lokalt och har utbildningar samt erfarenheten som krävs för att utföra uppdragen helt efter era önskemål.

  Skogsdata kring trädslag, stamantal, höjd, viltskador och förslag på framtida åtgärder fås som en rapport i samband med uppföljningen efter utfört arbete.

  Innehar PEFC entreprenadcertifikat för hållbart skogsbruk.

  Tjänster vi erbjuder:

  • Ungskogsröjning.
  • Förröjning innan gallring.
  • Motorsågsarbeten, även vindfällen och avancerad fällning.
  • Röjningsplanering med förslag på åtgärder för att möta era mål med skogsinnehavet.

  Kontakt

  Är ni intresserade av våra tjänster eller vill ha hjälp att bedöma röjningsbehov är ni välkomna att kontakta skogvaktare Jonas Andersson per mejl eller telefon för en diskussion och träff i skogen. Kontaktuppgifter hittar du här.

  Gå gärna in på www.akerboharadsallmanning.se för mer info om hur vi arbetar och se länkar till våra sociala medier

  2020-06-11 09:19