Åkerbo Häradsallmänning har ett innehav med jämn fördelning över åldrarna och kan på grund av det planera för en i huvudsak jämn avverkningstakt över tid. Mellan åren kan dock uttagen variera kraftigt beroende på marknad och eventuella skador.

Skogsskötseln är adaptiv och anpassar sig efter nya risker och möjligheter som exempelvis klimatförändringar, förändrade råvarubehov, forskning osv.

Kortfattat går vi mot kortare omloppstider med mer fokus på hög tillväxt totalt istället för som traditionellt, där målet generellt varit att skapa bra timmerskog. Det för att möta de ständigt ökade behoven av råvaran trä i form av fibrer, viskos, drivmedel osv i en värld där allt mer av produkterna förväntas komma från skogen. Byggandet av trä kommer troligtvis också öka, och med hjälp av korslimmat samt fingerskarvat trä kan även sämre och klenare timmerskog användas likt de tradionella prima plankorna.

Det kan tyckas vara en tråkig utveckling för den som tycker om och är van vid det traditionella skogsbruket med fina pelarsalar. Men som en tröst gäller detta inte hela innehaven, utan mixas med bestånd som sköts på olika sätt för att landskapet ska förbi en skön blandning mellan produktionsskogar, hyggesfritt, pelarsalar av tall och rena lövbestånd.

Hur vi maximerar kolinlagringen vet vi inte, men vi är lyhörda mot forskning och vill bidra med mer råvara genom hög tillväxt samtidigt som vi binder kol i fungerande ekosystem både ovan och under jord.