Årsstämma 2022-04-02

Delägare i Åkerbo Häradsallmänning
inbjudes och kallas till ordinarie Årsstämma
enligt reglement §60
Sedvanliga stämmoförhandlingar och modernisering av reglemente
samt summering av 2021

Lördagen den 2 april 2022 kl.10.00

Stenkällarn - Kungsudden, Kungsör

Anmälan nedan senast 28 mars

OBS! Reglemente/Årsredovisning skickas till er e-postadress vid anmälan !!!

2022-03-18 11:26