Utdelning efter mantalslängd

Åkerbo Häradsallmänning består utav totalt 528 mantal, fördelat på 860 fastigheter med ca 800 delägare.

Den utdelning som Åkerbo Häradsallmänning ger till respektive fastighet som ingår i allmänningen bygger på de uppgifter om ägare och mantal/delaktighetstal som finns i Lantmäteriets register.
Utdelningen sker till lagfaren ägare vid allmänningens stämmodatum 
Vid eventuella synpunkter på ägare respektive mantal/delaktighetstal hänvisas till Lantmäteriet.

Utbetalningen är kopplat till vår banks SUS-utbetalningssystem vilket innebär att banken är registerhållare för mottagande kontonr. Registrera själv med BankID på http://www.swedbank.se/kontoregister alt. kontakta närmaste sparbankskontor om du vill göra någon förändring.