Utdelning efter mantalslängd

Åkerbo Häradsallmänning består utav totalt 528 mantal fördelat på 820 delägare.

Den utdelning som Åkerbo Häradsallmänning ger till respektive fastighet som ingår i allmänningen bygger på de uppgifter om ägare och mantal/delaktighetstal som finns i Lantmäteriets register.
Utdelningen sker till lagfaren ägare vid allmänningens stämmodatum 
Vid eventuella synpunkter på ägare respektive mantal/delaktighetstal hänvisas till Lantmäteriet.

Utbetalningen är kopplat till vår banks SUS-utbetalningssystem vilket innebär att banken är registerhållare för mottagande kontonr. Registrera själv med BankID på http://www.swedbank.se/kontoregister alt. kontakta närmaste sparbankskontor om du vill göra någon förändring.

Om du fått en kontantavi 

Sparbanken Västra Mälardalen har gjort det möjligt för privatpersoner att lösa in en avi från Swedbank och sparbankerna digitalt.
Vem kan lösa in sin avi digitalt?
För att kunna lösa in en avi digitalt behöver betalningsmottagaren vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin. Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. De kan besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.
Så här löser mottagaren in sin avi online
Mottagaren loggar in på Sparbankens hemsida under Privat/Kort och betala/Betalningar med sitt BankID eller sin säkerhetsdosa och löser sedan in sin avi. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan kostnad. Betalningsmottagaren behöver inte vara kund i Swedbank eller sparbank för att kunna lösa in sin avi digitalt. Inlösen av en avi digitalt innebär inte heller att betalningsmottagaren automatiskt blir kund i Swedbank eller sparbank.