Utdelning den 30 november

Du har idag fått din utdelning insatt på konto eller kontantavi.
Konto för framtida utbetalningar från oss anmäler du här

http://www.swedbank.se/kontoregister

2022-11-30 09:12