Utdelning den 1 december

Du har idag fått din utdelning insatt på konto eller kontantavi.
Konto för framtida utbetalningar från oss anmäler du här

http://www.swedbank.se/kontoregister

2021-11-29 15:37