Valda ombud att representera distriktet vid årsstämma

Valda för perioden 2016-2019 (suppleant inom parentes)

Arboga                Leif Bolander, Brattberget (Magnus Persson)

Björskog             Robert Andersson, Gräsnäs (Andreas Eknöland)

Bro                      Göran Arvidsson, Hörnberga (Gunnar Gustafsson)

Himmeta             Per-Ove Herbertsson, Väg (Thomas Nestor)

Kung Karl           Lars-Erik Eriksson, Granhammar (Per-Eric Ericsson)

Kungs Barkarö  Olof Sköld, Hovgården (Johan Pettersson)

Valda för perioden 2018-2021

Malma                 Lars Johansson, Kräggesta (Göran Arvidsson, Myra)

Medåker              Anders Öhrn, Ryby  (Johan Widén)

Odensvi              Lars Pettersson, Sörslyta (Markus Olsson)

Säterbo               Patrik Andersson, Findla Tärneberg (Sune Kvist)

Torpa                  Tomas Olsson, Norrby (Lars Olby)

V:a Skedvi          Fredrik Andersson, Skedviby (Peter Sandell)

Köping               Thomas Gustafsson, Ullvi Munktorp (Hans Andersson)