Åkerbo Häradsallmänning

 

Ordförande:
Hans Andersson, Björskog 


Vice ordförande:
Sören Blomkvist, Odensvi 

Styrelseledamot, Kassaförvaltare:
Anna Petersson, Bro-Malma 


Styrelseledamot, Sekreterare:
Stefan Andersson, Granhammar 


Styrelseledamot:    
Fredrik Andersson, Arboga                                          


Skogvaktare:

Jonas Andersson, Torpa  
Jan Torwang, Kungsör - senior advisor