Skogen

Åkerbo Häradsallmänning omfattar 5420ha, därav 4960ha produktiv skogsmark.  
Skogens skötseln är FSC® och PEFC™ certifierad.
Allmänningsstyrelsen består av fem ledamöter som vårdar och förvaltar allmänningen
under ledning av skogsförvaltare.   
Åkerbo har heltidsanställd personal som sköter den manuella skogsvården samt en del
entreprenad. 
För avverkning i egen regi anlitar vi lokala entreprenörer.
På Åkerbo finns jakt- och fiskerättsupplåtelser till olika jaktlag med lokal anknytning,
samt även nyttjanderättsavtal på berg.