Skogen

 

Åkerbo Häradsallmänning omfattar 5420ha, därav 4960ha produktiv skogsmark.  
Skogenskötseln är FSC®och PEFC™ certifierad.
Allmänningsstyrelsen består av fem ledamöter som vårdar och förvaltar allmänningen
under ledning av skogvaktare, senior advisor och skogsförvaltare.    
Åkerbo har två heltidsanställda som sköter den manuella skogsvården samt en del
entreprenad. 
För avverkning i egen regi anlitar vi lokala entreprenörer.
På Åkerbo finns jakt- och fiskerättsupplåtelser till olika jaktlag med lokal anknytning,
samt även nyttjanderättsavtal på berg.