Åkerbo Häradsallmänning består utav totalt 534mantal, fördelat på 860 fastigheter med ca 700 delägare på 1200 poster.

Den utdelning som Åkerbo Häradsallmänning ger till respektive fastighet som ingår i allmänningen bygger på de uppgifter om ägare och mantal/delaktighetstal som finns i Lantmäteriets register.Utdelningen sker till lagfaren ägare vid stämmodatum Vid eventuella synpunkter på ägare respektive mantal/delaktighetstal hänvisas till Lantmäteriet.

Utbetalningen är kopplat till vår banks SUS-utbetalningssystem vilket innebär att banken är registerhållare för mottagande kontonr. Registrera själv med BankID på http://www.swedbank.se/kontoregister alt. kontakta närmaste sparbankskontor om du vill göra någon förändring.