Åkerbo Häradsallmänning

Org. nr: 716412-0979

 

Ordförande:
Hans Andersson, Björskog 070-559 27 16


Vice ordförande:
Sören Blomqvist, Odensvi 070-340 55 29

Styrelseledamot, Kassaförvaltare:
Anna Petersson, Bro-Malma 070-641 21 32


Styrelseledamot, Sekreterare:
Stefan Andersson, Granhammar 070-699 51 59


Styrelseledamot:    
Fredrik Andersson, Arboga 070-348 34 00                                                          

 

 


Skogvaktare:

Jonas Andersson, Torpa  070-614 33 99
Jan Torwang, Kungsör 070-399 05 89

Skogsförvaltare:
Carl-Henrik Kuylenstierna, Mantorp