Skogen

 

Åkerbo Häradsallmänning omfattar 5405ha.
därav 4960ha produktiv skogsmark.  
Förvaltningen leds av en skogvaktare och en skogsförvaltare.    
Tre heltidsanställda manuellhugger,röjer, samt under planteringssäsongen tar vi även in  ett gäng säsongsarbetare. 
För övrigt använder vi oss av lokala entreprenörer i största mån.
Alla gör ett fantastiskt arbete.